CONTRACT DE COMERCIALIZARE
A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr ......... / Data ..............

Partile contractante
Societatea Comerciala S.C. PARADISE TRAVEL AGENCY SRL cu sediul in BUCURESTI, Str. Costache Negri nr 19, sector 5, Tel: 021-4025030/31/32/33; Mob: 004.0749.186.485; Fax: 021-4105062; email: [email protected], Cod Unic de Inregistrare RO14193750, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8065/2001, cont EUR: RO06BACX0000003003502001; cont RON: RO33BACX0000003003502000; UNICREDIT TIRIAC – sucursala NORILOR , titulara a Licentei de turism nr. 535/11.01.2019 pentru Agentia de Turism PARADISE TRAVEL AGENCY cu sediul in BUCURESTI, Str. Costache Negri nr 19, sector 5, reprezentata prin d-na CATALINA BURCEA, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia
si
Turistul / Reprezentantul turistului .........................., Adresa: .........................................., Localitate: ................, Judet: ................, CNP: ........................, CI/BI: ................., Email: ................; Tel:........................

I. Obiectul contractului

Il constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată. Voucherul se va emite dupa efectuarea integrala a platii.

II. Servicii contractate / numar de persoane conform voucher

Inceput Sfarsit Serviciu Turist Valoare
HOTEL ......................................................................*, Statiunea ......................................................................, Tara ......................................................................
.............. .............. Tip camera .............. 1.1 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
.............. .............. Tip camera .............. 1.2 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
.............. .............. Tip camera .............. 1.1 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
.............. .............. Tip camera .............. 1.2 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
TOTAL: ..............EUR

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata sau neconfirmata - in curs de confirmare) ..................
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral suma achitata.

 1. Preţul total al contractului este .................. şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei, şi T.V.A.
  Avansul este de ................... .iar plata finală se va face pana la data de ...................
  Plata se poate face in EURO sau in RON (la cursul de vanzare EUR al bancii Unicredit).

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

 1. In cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile inaintea plecarii.
 2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de la furnizorii de servicii cazare si /sau transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente, serviciilor de aterizare, debarcare / îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
  In situatia de supra rezervare (overbooking) a unui hotel, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de supra rezervare(overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a cerere despagubiri suplimentare.
 3. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
  1. să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
  2. să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
  3. în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
  1. cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
  2. cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar întârzieri în traficul mijloacelor de transport,etc)
 5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, înaintea datei plecării, următoarele informaţii:
  1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
  2. denumirea, sediul /adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi / sau a detailistului ori în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi / sau a detailistului;
   pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
   • sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor
   • sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat
   • adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

 1. în cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, care implica sau nu mijlocul de transport cu avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor, sau daca sistemul de rezervari permite acest lucru (exemple de sisteme rezervari: Dertour, Amadeus, Tui, Neckerman, etc). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 2. In cazul sejururilor de odihnă şi / sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se va face la ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei de iesire înscrise pe voucher sau alte ore stipulate in oferta, daca este cazul.
 3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
  4.1.Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.III pct.l, hotărârea sa de a opta pentru:
  1. rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
  2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.
  4.2 In cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
  1. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
  2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
  3. să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului in termen de 5 zile lucratoare.
  4.3. In toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care;
  1. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.
  2. anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
  3. anularea s-a făcut din vina turistului.
 4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
 5. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale – in cazul in care acestea nu au fost deja platite la agentie, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

 1. In cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări din valoarea contractului (penalizarile se vor retine din suma achitata, raportata la pretul total, incluzând si taxele), după cum urmează:
  1. 30% daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
  2. 50% daca renuntarea se face în intervalul 29 - 22 de zile înainte de data plecării;
  3. 75% daca renuntarea se face în intervalul 21 - 15 de zile înainte de data plecării;
  4. 100% din pretul pachetului de servicii (din pretul total, incluzând si taxele), dacă renuntarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 14 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
  Exceptie: pachetele turistice pentru care penalizarea este de 100% din momentul confirmarii rezervari.

  Conditii anulari rezervari cu Early Booking:
  Anularile rezervarilor cu Early Booking ............... se penalizeaza cu.................. (penalizarile se vor retine din suma achitata, raportata la pretul total, incluzând si taxele). Orice modificare de nume, perioada, adaugare / scoatere de persoana in camera etc. duce automat la pierderea reducerii de Early Booking precum si a camerei, si va fi considerata o noua rezervare la tarif intreg. Aceasta se va putea confirma doar in limita disponibilului la momentul respectiv.

  Daca turistul renunţă la contractul turistic cu achitarea penalizărilor, drepturile lui la excursie încetează. Agentia are dreptul să revalorifice locurile la care s-a renunţat. Întreaga sumă a penalităţilor în cazul renunţării la călătorie i se impută turistului. În cazul în care turistul este nevoit să renunţe la excursie, va anunţa agenţia înainte de a veni, pentru a putea pregăti suma ce i se cuvine după scăderea penalităţilor.
  In cazul în care suma achitată nu acoperă penalităţile de la pct. 1, atunci turistul este dator să achite diferenţa in cel târziu în 8 zile calendaristice de la data renunţării (în cazul în care nu s-a anunţat aceasta, de la data plecării în excursie).

 2. Pentru biletele de odihnă şi / sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 3. In cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
 4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu aceasta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile, în caz contrar, cerererea de renunţare nu este luată în considerare.
 7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectarea a obligaţiilor din contract.

VI. Reclamaţii

 1. In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sezizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului);
 2. Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul.

VII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi / sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau a falimentului Agenţiei la Omniasig Vienna Insurance Group – sucursala Unirea, Bucuresti, sector 2, Strada Tunari, nr 44, tel 0724.434.813, fax 021/210.27.45 conform politei de asigurare Seria I, Nr 55089/ 13.12.2022 valabila pana pe 31.12.2023 precum si polita de asigurare emisa de......................................................................cu seria si numarul de..................................... Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau de deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII.Documente ce constituie anexă la contract

 1. voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de excursie, după caz;
 2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

IX.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de PARADISE TRAVEL AGENCY SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor. În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către PARADISE TARVEL AGENCY SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, PARADISE TRAVEL AGENCY SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).
Persoanele vizate
Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către PARADISE TRAVEL AGENCY SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.
Scopurile colectării datelor cu caracter personal
Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:
 • Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;
 • In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

 • PARADISE TRAVEL AGENCY SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor PARADISE TRAVEL AGENCY SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

  Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal
  Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către PARADISE TRAVEL AGENCY SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.
  Durata prelucrării datelor cu caracter personal
  În vederea realizării scopului menționat, PARADISE TRAVEL AGENCY SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților PARADISE TRAVEL AGENCY SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care PARADISE TRAVEL AGENCY SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PARADISE TRAVEL AGENCY SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne PARADISE TRAVEL AGENCY SRL și/sau vor fi distruse.
  Drepturile persoanelor vizate
  În relația cu PARADISE TRAVEL AGENCY SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.
 • Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care PARADISE TRAVEL AGENCY SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:
  1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

  În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, PARADISE TRAVEL AGENCY SRL poate:

  1. fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;
  2. fie să refuze să dea curs cererii.
  De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro
  Exercitarea drepturilor dumneavoastră
  Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa PARADISE TRAVEL AGENCY SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Bucuresti, Strada Costache Negri 19, sector 5, cod postal 050552 sau prin transmiterea unui e-mail către [email protected]

  Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

  • faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;
  • faptul că PARADISE TRAVEL AGENCY SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

  Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre PARADISE TRAVEL AGENCY SRL, puteti accesa site-ul www.paradise.ro/politica-de-confidentialitate/

  X.Declaraţie de consimţământ GDPR

  „Sunt de acord ca societatea SC Paradise Travel Agency SRL cu sediul in Str. Costache Negri, Nr. 19, Sector 5, Bucuresti, Romania, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în contractul de colaborare si la emiterea facturii, în următoarele scopuri: Furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților.”

  Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către agentia de turism Paradise Travel Agency. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către [email protected].

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Paradise Travel Agency în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați echipa noastra la adresa de e-mail: [email protected].

  Vă rugăm marcați cu un [x] canalul prin care doriți sa fiți contactat în scopul furnizării de informații referitoare la campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea desfășurării de sondaje de opinie a clienților:

  e-mail...... SMS...... telefon...... social media...... .

  ...... Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este bifată cu X.

  Data completării: .................... Nume si semnătură client: ...................................

  Introducere

  Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

  Operatorul

  Noi, societatea SC Paradise Travel Agency SRL cu sediul in Costache Negri Nr. 9, Bucuresti, Romania, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise.

  Inregistrarea clienților

  Vom procesa datele personale colectate prin intermediul contractului de colaborare incheiat la momentul achizitionarii unei excursii/vacante organizate de catre agentia Paradise Travel Agency.

  Marketing și Analiza Clienților

  Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, de asemenea, în scopul relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Aceasta include cercetarea de piață, sondaje de opinie clienți, analize clienți, segmentare clienți și realizarea profilului clientului, pentru a determina comportamentul de cumparare și activitatea clientului, cumpărarea repetată a anumitor bunuri și datele de cumpărare. De asemenea, exista posibilitatea sa vă contactam în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon. In scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex Registrul Comertului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a ne îmbunătăți serviciile și relația cu clienții, care reprezintă un factor cheie pentru succesul nostru în afaceri. Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (= denumirea companiei dvs.), industria, forma juridică/fizica, adresa de facturare, numărul de telefon, CNP. Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs.

  Drepturile dumneavoastră

  Ca si persoană vizată, ne puteti contacta în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dvs. În conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, Art. 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, art. 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea datelor către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, art. 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 GDPR).
 • XI. Dispoziţii finale

  1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.
  2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631 /2001, cu modificările ulterioare.
  3. Agentia respecta prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Numarul de inregistrare al PARADISE TRAVEL AGENCY la ANSDCP este 10625.
  4. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificările ulterioare.

  5. Agentia, PARADISE TRAVEL AGENCY SRL
   Nume/prenume: .............................................

   Semnatura:
   TURIST/REPREZENTANT TURIST: ...............................
   Nume/prenume: .............................................

   Semnatura:

   Mentionam ca nu primim bancnote de 500 euro, ca urmare a scoaterii acesteia din circulatie!!!