CONTRACT DE COMERCIALIZARE
A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr ......... / Data ..............

Partile contractante
Societatea Comerciala S.C. PARADISE TRAVEL AGENCY SRL cu sediul in BUCURESTI, Str. Costache Negri nr 19, sector 5, Tel/Fax 021-4025030/ 021-4105062; email: office@paradise.ro, Cod Unic de Inregistrare RO14193750, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/8065/2001, cont EUR: RO06BACX0000003003502001; cont RON: RO33BACX0000003003502000; UNICREDIT TIRIAC – sucursala NORILOR , titulara a Licentei de turism nr. 2147/ 2011 pentru Agentia de Turism PARADISE TRAVEL AGENCY cu sediul in BUCURESTI, Str. Costache Negri nr 19, sector 5, reprezentata prin d-na CATALINA BURCEA, in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia
si
Turistul / Reprezentantul turistului ................, Adresa: ................, Localitate: ................, Judet: ................, CNP: ................, CI/BI: ................., Email: ................

I. Obiectul contractului

Il constituie vanzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată. Voucherul se va emite dupa efectuarea integrala a platii.

II. Servicii contractate / numar de persoane conform voucher

Inceput Sfarsit Serviciu Turist Valoare
HOTEL ......................................................................*, Statiunea ......................................................................, Tara ......................................................................
.............. .............. Tip camera .............. 1.1 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
.............. .............. Tip camera .............. 1.2 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
.............. .............. Tip camera .............. 1.1 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
.............. .............. Tip camera .............. 1.2 Nume turist .............. ..............EUR
.............. .............. Taxa de statiune si reprezentant ..............EUR
TOTAL: ..............EUR

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata sau neconfirmata - in curs de confirmare) ..................
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport, etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral suma achitata.

 1. Preţul total al contractului este .................. şi cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei, şi T.V.A.
  Avansul este de ................... .iar plata finală se va face pana la data de ...................
  Plata se poate face in EURO sau in RON (la cursul de vanzare EUR al bancii Unicredit).

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

 1. In cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una din prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel putin 15 zile inaintea plecarii.
 2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de la furnizorii de servicii cazare si /sau transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente, serviciilor de aterizare, debarcare / îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
  In situatia de supra rezervare (overbooking) a unui hotel, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de supra rezervare(overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a cerere despagubiri suplimentare.
 3. In cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
  1. să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
  2. să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
  3. în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz despăgubirea pentru serviciile neprestate.
 4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
  1. cand neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
  2. cand neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar întârzieri în traficul mijloacelor de transport,etc)
 5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, înaintea datei plecării, următoarele informaţii:
  1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
  2. denumirea, sediul /adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi / sau a detailistului ori în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi / sau a detailistului;
   pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului. Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara:
   • sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor
   • sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat
   • adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera

IV. Drepturile şi obligaţiile turistului

 1. în cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, care implica sau nu mijlocul de transport cu avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor, sau daca sistemul de rezervari permite acest lucru (exemple de sisteme rezervari: Dertour, Amadeus, Tui, Neckerman, etc). Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
 2. In cazul sejururilor de odihnă şi / sau de tratament, turistul are obligatia să respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se va face la ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12:00 a zilei de iesire înscrise pe voucher sau alte ore stipulate in oferta, daca este cazul.
 3. In cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.
  4.1.Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap.III pct.l, hotărârea sa de a opta pentru:
  1. rezilierea contractului fără plata penalităţilor, sau
  2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.
  4.2 In cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
  1. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
  2. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
  3. să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului in termen de 5 zile lucratoare.
  4.3. In toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care;
  1. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării.
  2. anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
  3. anularea s-a făcut din vina turistului.
 4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment în tot sau în parte, contractul iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
 5. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale – in cazul in care acestea nu au fost deja platite la agentie, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
 6. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi / sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

 1. In cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări din valoarea contractului (penalizarile se vor retine din suma achitata, raportata la pretul total, incluzând si taxele), după cum urmează:
  1. 30% daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
  2. 50% daca renuntarea se face în intervalul 29 - 22 de zile înainte de data plecării;
  3. 75% daca renuntarea se face în intervalul 21 - 15 de zile înainte de data plecării;
  4. 100% din pretul pachetului de servicii (din pretul total, incluzând si taxele), dacă renuntarea se face într-un interval mai mic sau egal cu 14 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
  Exceptie: pachetele turistice pentru care penalizarea este de 100% din momentul confirmarii rezervari.

  Conditii anulari rezervari cu Early Booking:
  Anularile rezervarilor cu Early Booking ............... se penalizeaza cu.................. (penalizarile se vor retine din suma achitata, raportata la pretul total, incluzând si taxele). Orice modificare de nume, perioada, adaugare / scoatere de persoana in camera etc. duce automat la pierderea reducerii de Early Booking precum si a camerei, si va fi considerata o noua rezervare la tarif intreg. Aceasta se va putea confirma doar in limita disponibilului la momentul respectiv.

  Daca turistul renunţă la contractul turistic cu achitarea penalizărilor, drepturile lui la excursie încetează. Agentia are dreptul să revalorifice locurile la care s-a renunţat. Întreaga sumă a penalităţilor în cazul renunţării la călătorie i se impută turistului. În cazul în care turistul este nevoit să renunţe la excursie, va anunţa agenţia înainte de a veni, pentru a putea pregăti suma ce i se cuvine după scăderea penalităţilor.
  In cazul în care suma achitată nu acoperă penalităţile de la pct. 1, atunci turistul este dator să achite diferenţa in cel târziu în 8 zile calendaristice de la data renunţării (în cazul în care nu s-a anunţat aceasta, de la data plecării în excursie).

 2. Pentru biletele de odihnă şi / sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
 3. In cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
 4. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu aceasta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
 5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.
 6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile, în caz contrar, cerererea de renunţare nu este luată în considerare.
 7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectarea a obligaţiilor din contract.

VI. Reclamaţii

 1. In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sezizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atat Agenţiei, cat şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului);
 2. Atat Agenţia, cat şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. In cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei. Agenţia urmeaza ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului, in scris, raspunsul.

VII. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi / sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau a falimentului Agenţiei la Omniasig Vienna Insurance Group – sucursala Unirea, Bucuresti, sector 2, Strada Tunari, nr 44, tel 0724.434.813, fax 021/210.27.45 conform politei de asigurare Seria I, Nr 51734/ 31.12.2018 precum si polita de asigurare emisa de..........................................................................................cu seria si numarul de........................................................ Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau de deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

VIII.Documente ce constituie anexă la contract

 1. voucherul, biletul de odihnă – tratament, biletul de excursie, după caz;
 2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

IX. Dispoziţii finale

 1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.
 2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107 /1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631 /2001, cu modificările ulterioare.
 3. Agentia respecta prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Nr. De inregistrare al PARADISE TRAVEL AGENCY la ANSDCP este 10625.
 4. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107 /1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificările ulterioare.

Agentia, PARADISE TRAVEL AGENCY SRL
Nume/prenume: .............................................

Semnatura:
TURIST/REPREZENTANT TURIST: ...............................
Nume/prenume: .............................................

Semnatura: